Privacy- en cookieverklaring The VR Room

The VR Room Amersfoort

Privacyverklaring

CONTACTGEGEVENS

The VR Room
https://thevrroom.nl
info@thevrroom.nl

ONZE VISIE OP PRIVACY

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij jouw privacy beschermen en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Heb je vragen over dit privacyreglement? Dan kun je contact met ons opnemen via info@thevrroom.nl.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

The VR Room verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geanonimiseerd IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Betaalgegevens (inc. bankrekeningnummer)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thevrroom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

The VR Room verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– The VR Room analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– The VR Room verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

The VR Room neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The VR Room) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

The VR Room bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij houden ons daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen. Gegevens van klanten bewaren wij tot 10 jaar nadat de reservering is gemaakt, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The VR Room en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thevrroom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen tien weken, op jouw verzoek . The VR Room wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

The VR Room neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thevrroom.nl.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

The VR Room verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien mogelijk een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The VR Room blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

OVER DIT PRIVACYREGLEMENT 

De regelgeving op het gebied van privacy recht verandert regelmatig. Ons privacybeleid is nooit helemaal klaar. We houden ons beleid actueel. The VR Room kan deze privacyverklaring daarom altijd wijzigen. Zijn deze wijzigingen ook voor jou belangrijk? Dan laten we je dat weten. De meest actuele versie van ons privacyreglement vind je terug op onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22-02-2024.

 

 

Cookieverklaring

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

The VR Room maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben veel verschillende functies. Vaak worden cookies gebruikt die een puur technische functionaliteit hebben. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen voor de website bijvoorbeeld onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en om deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast kunnen cookies geplaatst worden die jouw websurfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties aan jou kunnen aanbieden. In deze cookieverklaring lees je welke cookies wij precies gebruiken en hoe we daarmee omgaan.

Bepaalde cookies bevatten persoonsgegevens. Meer informatie over welke persoonsgegevens we precies voor welke doeleinden verwerken, kun je vinden in onze privacyverklaring.

Heb je vragen over deze cookieverklaring? Dan kun je contact met ons opnemen via info@thevrroom.nl.

GEBRUIK VAN COOKIES

Over het algemeen voeren onze cookies en soortgelijke technieken de volgende functies uit:

Essentiële / functionele cookies
Dit type cookies zijn essentieel om je in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Functionele cookies onthouden keuzes die je maakt, zoals taalvoorkeuren en zoekparameters. Ze kunnen worden gebruikt om een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van de website kunnen niet worden uitgeschakeld en worden dan ook automatisch ingeschakeld wanneer je de website gebruikt.

Analytische cookies
Deze cookies helpen de prestaties van de website te verbeteren en zorgen voor een betere gebruikerservaring. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, helpt ons te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, hoe effectief onze marketingcampagnes zijn en om ons te ondersteunen voor het aanpassen van de website voor gebruikers. Dit stelt ons in staat om je een hoogwaardige ervaring te bieden door onze website en inhoud aan te passen en snel problemen te identificeren en op te lossen. De statistieken en overige rapportages zijn niet te herleiden tot individuele personen.

Concreet gebruiken wij bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics (ga# en _ga), waarmee we individuele gebruikers kunnen onderscheiden waardoor berekening van bezoeken en sessies mogelijk is en waarmee we gegevens kunnen genereren over het gebruik van de website door onze websitebezoekers. Voor meer informatie over hoe Google cookies gebruiken, verwijzen we je graag naar het privacy- en cookiebeleid van Google.

Marketing en tracking cookies
We werken samen met derden om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Die derden kunnen technologieën zoals cookies gebruiken om informatie te verzamelen over jouw activiteiten op deze website en andere websites om je reclame te bieden op basis van jouw browse-activiteiten en interesses.

COOKIES BEHEREN

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als je bepaalde categorieën cookies wilt accepteren of weigeren, dan kan je dat regelen via het hulpmiddel voor toestemmingsinstellingen op onze website. Wij geven je de keuze om cookies te accepteren of weigeren, met uitzondering van de functionele cookies. Deze laatste cookies zijn immers noodzakelijk om de werkbaarheid van de website te waarborgen.

Daarnaast kan je je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Alle informatie die eerder is opgeslagen kunnen ook via de instellingen van je browser worden verwijderd. In dat geval kan het zijn dat onze website niet meer volledig functioneert. We stellen de essentiële / vereiste cookies in, zodat we jouw keuzes kunnen onthouden wanneer je de website de volgende keer vanuit dezelfde browser bezoekt.

OVER DEZE COOKIEVERKLARING

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacybeleid is daarom nooit helemaal klaar, maar wij doen ons best om ons beleid up-to-date te houden. The VR Room kan deze cookieverklaring daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij jou daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van onze cookieverklaring kun je ook steeds terugvinden op onze website. Deze cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 22 februari 2024.